GAME CHANGERS In Research and Analysis


25/03/2015

Ipsos Analys - The future of research, mars 2015

Ipsos Analys - The future of research är ett analysbrev från Ipsos. Varje utskick berör olika aktuella ämnen, alla med anknytning till Ipsos verksamhet. Mars månads utskick berör frågor om socialt ansvar och tar utgångspunkt i det frukostseminarium om hållbarhetsstrategier som Ipsos höll…

Läs mer

24/03/2015

Ökande användning av smarta telefoner påverkar oss marknadsundersökare

​Drygt 7 av 10 svenskar äger i dag en smart mobiltelefon och nästan lika många använder telefonen för att koppla upp sig mot internet. Över hälften gör det varje dag och en tredjedel gör det fler gånger än så. Men vad betyder egentligen den här utvecklingen för dagens…

Läs mer

22/03/2015

DN/Ipsos: Få nöjda med regeringens arbete

Knappt var tredje väljare tycker att regeringen gör ett bra jobb och betyget på regeringens arbete är kvar på en låg nivå. Men inte heller alliansen verkar imponera på väljarna. Det visar DN/Ipsos återkommande mätning om betyget på regeringen och oppositionen.

Läs mer

16/03/2015

DN/Ipsos: Norrmän mindre missnöjda med integrationen

DN/Ipsos temaundersökning om invandring och integration som publicerades i dag genomfördes samtidigt av Ipsos Norge i samarbete med Aftenposten. En analys av båda undersökningarna visar att det finns tydliga skillnader mellan länderna i attityder till integration och invandring.

Läs mer

16/03/2015

DN/Ipsos: Integrationen i Sverige får underkänt

6/10 svenskar tycker att integrationen fungerar dåligt i Sverige, endast 10 % svarar att integrationen fungerar bra. Segregation, jobb och bostäder pekas ut som de största problemområdena och många intervjuade talar om att det är ett slöseri att människors kunskaper inte tas tillvara i…

Läs mer

05/03/2015

Välkommen till frukost med insikt: Hållbarhetsstrategier som bygger förtroende

​Välkommen till frukostsamtal på Ipsos för insikter och diskussion om hur du utformar hållbarhetsstrategier som bygger förtroende långsiktigt med företagets viktigaste intressentgrupper.

Läs mer

03/03/2015

EU-undersökning om arbetsvillkor genomförs i samarbete med Ipsos

I början av februari lanserade Eurofound fältarbetet för den sjätte Europeiska undersökningen om arbetsvillkor (6EWCS). I samarbete med Ipsos genomförs intervjuer med över 43 000 arbetstagare för att undersöka arbetsvillkor, kvalitetsaspekter på arbete och anställning samt…

Läs mer
Local Experts

With Global Expertise

Vill du arbeta på Ipsos? Välkommen att kontakta oss på e-post jobb@ipsos.com

A Global Player

Now present in 86 countries

Discover Ipsos

 • Kolla in

  Ipsos Globala trender 2014

 • Upptäck Ipsos!

  Se vår video

  Upptäck Ipsos!

 • Ipsos i media

  Länkar till olika nyheter från och om Ipsos som publicerats på webben.

 • Analytisk CRM

  nyckeln till en framgångsrik kundstrategi

  Analytisk CRM

  Nyckeln till en framgångsrik kundstrategi

  Alla era kunder är inte lika lönsamma, lojala och har inte har samma potential att växa - analytisk CRM är nyckeln till en framgångsrik kundstrategi! • Ipsos publicerade undersökningar

  Ipsos väljarbarometer, förtroende för partiledarna mm.

 • Insikter

  kreativa processen

  Ipsos ASI

  Insikter i varje skede av den kreativa processen

 • Ipsos Mobile World

  Se vår video

  Ipsos Mobile World

 • Reputation Management

  Hur är omvärldens bild av er?

 • Engagemang

  dagens uppkopplade konsument

  Engagemang

  Med dagens uppkopplade konsument, är Engagemang viktigare än någonsin

  ASI connect- inkluderar unika funktioner för att ge en ny typ av reklamutvärdering och effekt • Social Space och
  kundpaneler

  vad innehåller/innebär en kundpanel?

  HUR ANVÄNDS EN COMMUNITIY?

  Access Panel/Kundpanel/Community

  Vad innehåller/innebär en kundpanel?

  Communities erbjuder engagerande diskussioner
  med medlemmar som inte är möjlig med traditionella metoder

 • Censydiam

  En marknad i snabb förändring – är ditt varumärke redo?

 • Omnibus Online

  Fråga befolkningen i vår Smartbus

  omnibus online

  Fråga befolkningen i vår Smartbus

  Mer info