DI/Ipsos Näringslivstoppar om de tre största partiernas politik

21-09-2015

21 september. Bland näringslivstopparna anses Moderaterna ha tydligast politik inom flest områden. Socialdemokraterna uppfattas som mer otydliga än tydliga inom samtliga undersökta politikområden. Sverigedemokraterna har ett tydligt profilområde – invandringspolitiken.

8 av 10 näringslivstoppar anser att det är tydligt vad Sverigedemokraterna vill inom invandring och integration, vilket kan jämföras med knappt 4 av 10 för Moderaterna och 2 av 10 för Socialdemokraterna.

Drygt 5 av 10 anser att det är tydligt vad Moderaterna vill inom skola och utbildning, vilket kan jämföras med drygt 2 av 10 för Socialdemokraterna och 2 av 10 för Sverigedemokraterna.

Knappt 8 av 10 näringslivstoppar anser att det är tydligt vad Moderaterna vill inom jobb och sysselsättning. Motsvarande siffror är för Socialdemokraterna knappt 3 av 10 och för Sverigedemokraterna drygt 1 av 10.

Knappt 8 av 10 anser att det är tydligt vad Moderaterna vill inom politikområdet företagsskatter. Detta kan jämföras med knappt 4 av 10 för Socialdemokraterna och drygt 1 av 10 för Sverigedemokraterna.

Läs mer i Dagens Industri, på Di.se eller i Ipsos rapport, se bifogad fil nedan eller i Ipsos arkiv för publicerade mätningar.

För mer info, kontakta:
Johanna Laurin Gulled, johanna.laurin.gulled@ipsos.com
Opinonsanalytiker, Ipsos