DI/Ipsos Näringslivstoppar om förtroendet för Löfven, Kinberg Batra och Åkesson

21-09-2015

21 september. Näringslivstopparna har störst förtroende för Anna Kinberg Batra av partiledarna för de tre största partierna. 42 procent uppger att de har stort eller mycket stort förtroende för henne. 18 procent har förtroende för Jimmie Åkesson och 6 procent för Stefan Löfven.

Ingen av ledarna för de tre största partierna har en positiv förtroendebalans, dvs. andelen som har inget eller litet förtroende är större än andelen som har stort eller mycket stort förtroende.

Jämfört med DN/Ipsos senaste partiledarförtroendemätning bland allmänheten skiljer sig näringslivstopparnas förtroende för statsminister Löfven betydligt. 34 procent av den svenska allmänheten hade i juni stort eller mycket stort förtroende för Löfven jämfört med 6 procent av näringslivstopparna i september.

Näringslivstopparna har ett något högre förtroende för Kinberg Batra jämfört med allmänheten i juni. Förtroendet för Åkesson skiljer sig inte nämnvärt från hur allmänheten svarade.

För att ge perspektiv på Anna Kinberg Batras förtroendenivå kan vi jämföra med förre moderatledaren Fredrik Reinfeldts förtroendesiffror. Näringslivstopparna är en grupp där ungefär 60 procent röstar på moderaterna och ungefär 80 procent röstar borgerligt. Anna Kinberg Batras stöd i denna grupp är, som nämnts, 42 procent. Fredrik Reinfeldt hade i mars 2014 stöd av 90 procent av de moderata väljarna och drygt 80 procent av de borgerliga väljarna i DN/Ipsos partiledarförtroendemätning. I detta perspektiv är alltså Anna Kinberg Batras förtroendenivå låg.

Det finns skillnader mellan hur stort förtroende manliga och kvinnliga näringslivstoppar har för partiledarna:

  • 4 av 10 manliga näringslivstoppar har stort eller mycket stort förtroende för Kinberg Batra jämfört med 5 av 10 kvinnliga
  • 1 av 10 kvinnliga näringslivstoppar har stort eller mycket stort förtroende för Åkesson jämfört med 2 av 10 bland manliga

Läs mer i Dagens Industri, på Di.se eller i Ipsos rapport, se bifogad fil nedan eller i Ipsos arkiv för publicerade mätningar.

För mer info, kontakta:
Johanna Laurin Gulled, johanna.laurin.gulled@ipsos.com
Opinonsanalytiker, Ipsos