DI/Ipsos Näringslivstoppar om prioriteringar inför höstbudgeten

18-09-2015

18 september. Satsningar på jobb och sysselsättning, bättre skola och bättre integration är de tre områden som näringslivstopparna anser att regeringen bör prioritera högst inför höstbudgeten.

  • 60 procent anser att satsningar på jobb och sysselsättning bör prioriteras
  • 51 procent anser att regeringen bör prioritera bättre skola
  • 50 procent anser att regeringen bör prioritera bättre integration

De tre lägst prioriterade områdena bland näringslivstopparna är bättre sjukvård, ökade resurser till försvaret och satsningar på miljö och klimat.

  • 23 procent anser att regeringen bör prioritera bättre sjukvård
  • 20 procent anser att regeringen bör prioritera ökade resurser till försvaret
  • 17 procent anser att satsningen på miljö och klimat bör prioriteras

Kvinnliga näringslivstoppar prioriterar i högre utsträckning bättre sjukvård (31 procent jämfört med 22 procent bland män), satsningar på jobb och sysselsättning (66 procent jämfört med 59 procent bland män), satsningar på miljö och klimat (22 procent  jämfört med 16 procent bland män) och bättre integration (54 procent jämfört med 49 procent bland män).

Manliga näringslivstoppar prioriterar i högre utsträckning ökade resurser till försvaret (23 procent jämfört med 8 procent bland kvinnor), satsningar på infrastruktur (46 procent jämfört med 37 procent bland kvinnor) och lägre företagsskatter (33 procent jämfört med 25 procent bland kvinnor).

För mer info, kontakta:
Johanna Laurin Gulled, johanna.laurin.gulled@ipsos.com
Opinonsanalytiker, Ipsos