Ipsos Observer

Professionellt och korrekt insamlad data är en grund och en förutsättning för en hög kvalitet i alla marknadsundersökningar. Detta har vi mer än tjugo års erfarenhet av på Ipsos Observer.

Vanliga metoder
Telefonintervjuer har länge varit och är fortfarande en av de dominerande metoderna då den är snabb och effektiv, särskilt om krav finns på geografisk spridning och hög svarsfrekvens. Personliga intervjuer används för studier där ett personligt möte krävs och är en stor och växande del av vår verksamhet. Onlineintervjuer får en allt större efterfrågan och vi kan erbjuda accesspaneler i samtliga europeiska länder. Vi genomför också mobila undersökningar, postala enkätutskick, och observationsstudier.

Läs mer

Rådgivning och planering
Förutom att genomföra intervjuerna hjälper våra projektledare dig med rådgivning kring metodval, planering och upplägg för bästa resultat. Vi tar hand om scriptning av frågeformulär och kodning samt levererar data och tabeller i det format som önskas.

Välkommen att höra av dig!
Kontakta gärna någon av oss om du har funderingar och frågor kring upplägg av undersökningar. Har du en färdig förfrågan om en offert kan du mejla den till se.observer.quotes@ipsos.com


Kontakt - Observer

Hasse Tjernberg

Head of Field
E-post
tfn. 0611 - 349743