Om Ipsos

Ipsos är ett av världens största researchföretag med verksamhet i ett åttiotal länder. Vi arbetar med marknads-, opinions- och samhällsundersökningar samt med process- och verksamhetsutveckling i såväl privat som offentlig sektor. Ipsos grundades i Frankrike 1975. Sedan dess har företaget vuxit och är idag världens tredje största marknadsundersökningsföretag. Huvudkontoret ligger i Paris.

Ipsos i Sverige har lång erfarenhet och god kännedom om den svenska och skandinaviska marknaden. Förutom Sverige, så finns Ipsos representerade i Norge och Danmark samt genom partnerskap i Finland.

Vi stödjer våra kunder med insikter så att rätt strategier utvecklas och välunderbyggda beslut kan fattas. Kort sagt – vi hjälper våra kunder att nå framgång.

Vår erfarenhet och kompetens spänner över så gott som samtliga branscher.

Vi är ett företag med nyfikna och passionerade medarbetare, egenskaper som hjälper oss att vara en innovativ och kompetent undersökningspartner.

Vi är specialiserade på undersökningar inom marknadsföring, reklam, media, kundnöjdhet och lojalitet samt sociala och politiska undersökningar. Vi har undersökningsmodeller som använts och bidragit till våra kunders framgång över hela världen. Vi använder ofta skräddarsydda lösningar, kombinerar olika metoder och tekniker, integrerar olika datakällor – och vi söker ständigt nya och bättre metoder.

Under hösten 2011 förvärvade Ipsos Group SA Synovate. Uppköpet genomfördes den 1 januari 2012 och sedan dess ingår i Synovates verksamhet under varumärket Ipsos.

Genom Ipsos Group SA har Ipsos Sweden tillgång till internationellt beprövade modeller, ett globalt nätverk, en internationell marknad, ett ekonomiskt starkt moderbolag och en stark marknadsposition. För mer information om Ipsos Group SA, se www.ipsos.com.

Vi genomför våra undersökningar i enlighet med branschens normer och standards; är medlem i SMIF och följer ICC/ESOMARs internationella regler för marknads- och samhällsundersökningar.